[en]  Startpagina  Nieuws  Links 
Nieuws

- webmaster op 06/03/2020 @ 13:58Bezoek - webmaster op 26/03/2013 @ 20:51

Zaterdag 23 maart hebben we het genoegen gehad de h. Hans Vandecandelaere te mogen verwelkomen. De h. Vandecandelaere is de schrijver van het boek “In Brussel. Een reis door de wereld”. Dit boek handelt over de verschillende migratiestromen die Brussel heeft gekend.Volgens de auteur vertegenwoordigen de Russische migranten één van de 170 nationaliteiten waaraan Brussel rijk is.
De h.Vandecandelaere was vergezeld door een dertigtal personnen die, net zoals de auteur, méér wensen te weten over deze verschillende migratiestromen.
De ontmoeting kan als volgt worden opgesplitst: een eerste luik was gewijd aan de geschiedenis van de emigratie uit Rusland dat begon met de machtsname van de bolsjevieken en de burgeroorlog en zich nog steeds verder zette na de val van het kommunisme.
De aanwezigen waren vooral geboeid door de geschiedenis van de eerste emigranten, die trouwens onze kerk hebben gebouwd. Zo kregen wij ook de mogelijkheid wat méér te vertellen over de geschiedenis van de orthodoxe kerk in het buitenland.
Het tweede luik bestond uit een bezoek aan de kerk. Vele vragen over de bouw en de renovatie van de kerk, en meer in het algemeen  over de orthodoxe godsdienst konden ter deze gelegenheid worden beantwoord.
 
Een volgende zitting is gepland op vrijdag 29 maart.
- webmaster op 20/03/2013 @ 11:23


up Boven up

verantwoordelijke uitgever : Leonid GRILIKHES
Webmaster : Jean-Luc ANDRE


Site powered by GuppY - © 2004-2012 - CeCILL Free License
Pagina geladen in 0.03 seconde(n)